Aktivitetar

Det er få stader du finn så mange ulike aktiviteter på ein og same plass som på Voss. Her finn du noko for ein kvar smak om sommaren, og Voss er ein velkjent og variert vintersportsstad med flott alpinanlegg og varierte turområde.

Eenstunet tilbyr dessutan eigne aktivitetar:

  • Fotballgolf: Flott 9 hols bane i velhalde kulturlandskap, aktiviteten passar godt både for familiar og grupper, lag og organisasjonar. Spennande aktivitet der "alle" kan delta, veldig sosialt der konkurranseelementet heile tida ligg i botnen og "triggar" deltakarane. Fire personar brukar ein times tid på ein runde. Pris per runde: kr 125,- for vaksne, kr 75,- for born (til 15 år). Familiepris: 300,- Grupperabatt for lag, bedrifter og organisasjonar.
  • Merka løyper for turtimar: Fleire alternativ i nærområdet, den eine går til eit utsiktspunkt med kanskje den finaste utsikta over Vossebygda.
  • Kultur- /natursti i kulturlandskapet med faste postar der ein svarar på spørsmål anten som lag eller enkeltvis, flott tevling for alle.
  • Pil og bogeskyting: Eigen bane som deltakarane kan konkurrera på.
  • Grillplass: Tilrettelagt område for grilling, med sitjeplassar under tak dersom det vart nødvendig.
  • Vedfyrt badestamp: Flott badestamp, plass til åtte i slengen, dei eventuelt øvrige kan bade i badekulp i bekken inntil vidare...
  • Vedfyrt badstove/sauna: Koseleg badstove med plass til åtte personar. 

 

Be om pris på dei ulike aktivitetane.

 

Sjå oversyn over aktivitetar på Voss på VisitVoss sine nettsider:

Alpinanlegga på Voss: